Proč být členem odborů? 

za svou práci chci víc peněz 

chci důstojné, slušné a spravedlivé pracovní podmínky

chci vědět, co se děje u mého zaměstnavatele 

chci ovlivnit dění v práci

chci přispět ke zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

chci předcházet negativním jevům jako je mobbing, bossing, diskriminace a šikana