Otevřený dopis Rady OZO vedení Českého rozhlasu

Rada OZO svolala na 20. června 2018 schůzi všech zaměstnanců Českého rozhlasu. Na schůzi byl schválen text otevřeného dopisu, který Rada OZO adresovala vedení ČRo. Dopis na místě podepsalo více než 100 zaměstnanců, v dalším týdnu se počet podpisů pod tímto textem dostal k číslu 256.


Český rozhlas
Sekretariát generálního ředitele
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
V Praze dne 20. června 2018

věc: Otevřený dopis vedení Českého rozhlasu proti nesystémovému propouštění zaměstnanců

Vážené vedení Českého rozhlasu,

• Rada odborové základní organizace a níže podepsaní pracovníci a pracovnice Českého rozhlasu odmítají plánované propuštění 100 - 120 zaměstnanců, které generální ředitel Českého rozhlasu vyhlásil 5. června 2018.
• Nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance nesou zodpovědnost představitelé managementů – minulých i současného. Přesto ještě 5. června 2018 trval generální ředitel na tom, že nebude usilovat o zvýšení koncesionářských poplatků.
• Jsme přesvědčeni, že propuštění zaměstnanců na principu plošně stanovených kvót se negativně promítne do úrovně programu. Po takto masivním odchodu zaměstnanců nebude v žádném případě možné zachovat dosavadní rozsah a kvalitu služeb Českého rozhlasu.
• Požadujeme, aby vedení ČRo od tohoto záměru ustoupilo a předložilo personální koncepci s návazností na koncepci rozvoje a programu Českého rozhlasu.

S pozdravem,
jménem Rady odborové základní organizace pracovníků Českého rozhlasu

Jiří Hubička, předseda

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty