Stanovisko OSMedia k propouštění v Českém rozhlase


Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků
nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3
 603 892 998Vážení,

Český rozhlas jako veřejnoprávní medium plní v demokratické společnosti několik důležitých úkolů. Vyzdvihnout v dnešní době je nutné především jeho funkci informační a vzdělávací. Nedílnou součástí činnosti Českého rozhlasu je i reprezentace ČRo v zahraničí – zejména ve vztahu k Evropské vysílací unii (EBU).

Aby Český rozhlas mohl nejen výše zmíněné funkce plnit v nejvyšší kvalitě, potřebuje k tomu především prostředky. Koncesionářský poplatek, který byl Českému rozhlasu stanoven v roce 2005 ve výši 45 Kč, je v současné době inflačními vlivy hluboko pod záměrem z roku 2005, kdy odpovídal tehdejším potřebám instituce.
Od té doby Český rozhlas nejenom stabilizoval a navýšil rozsah veřejné služby, ale i udržel krok s technickým rozvojem v oblasti rozhlasového vysílání i při růstu cen vstupů.
Poplatek, jehož současná výše odpovídá době vzniku, již není schopen pokrýt náklady na modernizaci, provoz instituce a zvláště i reflektovat růst mezd, kterého jsme svědky poslední období v celém sektoru národního hospodářství.


Pokus vedení ČRo řešit finanční situaci instituce propouštěním zaměstnanců, aniž by byla zahájena diskuse o zreálnění a aktualizaci koncesionářského poplatku tak, aby odrážel zmíněný rozvoj, je nesystémovým krokem oslabujícím konkurenceschopnost Českého rozhlasu. Chybějící jasná ucelená koncepce navrhované strukturální změny a pouhé oznámení personálních změn, lze považovat za managerské selhání vedení ČRo.
Tímto počinem je popírána snaha vytvořit z této instituce moderní medium veřejné služby, jelikož případné personální oslabení instituce a odchod profesionálů bude mít za následek zpomalení a možná i zastavení současného rozvoje Českého rozhlasu jako instituce veřejné služby.


Předsednictvo OS Media vyslovuje plnou podporu zaměstnancům Českého rozhlasu, ve snaze bránit funkčnost instituce, která je zaměstnává a vnímá obavy vyslovené v textu „ Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění v Českém rozhlase“ ze dne 20.6. 2018.

Za předsednictvo OS Media

Vlastimil Vojtěch, místopředseda OSMedia, předseda NOO ČT Praha

V Praze dne 27.6.2018

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty